TRAJTIMI I PARAGJYKIMIT APO I GJUHЁS SЁ URREJTJES QЁ EKZISTON TASHMЁ NЁ INTERNET

 

Redaktoni artikuj tё“Wikipedia”-s apo faqe tё tjera me pёrmbajtje falas qё japin informacion tё papёrshtatshёm ose tё rremё pёr grupet rёndom objekt i gjuhёs sё urrejtjesPostoni komente nё faqe me pёrmbajtje tё pasaktё, tё anshme apo raciste. Dёrgojuni … Continue reading TRAJTIMI I PARAGJYKIMIT APO I GJUHЁS SЁ URREJTJES QЁ EKZISTON TASHMЁ NЁ INTERNET

 

EDUKIMI DHE NDЁRGJEGJЁSIMI

 

Pёrdorni blog-e dhe grupe tё faqeve tё internetit tё mediave sociale pёr tё ndёrgjegjёsuar njerёzit çfarё mund tё bёjnё nёse janё viktima a dёshmojnё shembuj tё gjuhёs sё urrejtjesPёrdorni gjuhёn e tё drejtave tё njeriut: rrisni ndёrgjegjёsimin lidhur … Continue reading EDUKIMI DHE NDЁRGJEGJЁSIMI

 

DISKRIMINIMI

 

Diskriminimi, si dhe racizmi, ёshtё shkelje e tё drejtave tё njeriut dhe ndalohet nga pothuajse tё gjithё instrumentet kryesore mbi tё drejtat e njeriut. Gjithashtu, ligje tё veçanta vendase apo ndёrkombёtare mund tё mbrojnё grupe tё caktuara nga diskr … Continue reading DISKRIMINIMI

 

LIDHJA E KONCEPTEVE

 

KRIMI PЁR SHKAK TЁ URREJTJES ёshtё njё akt i kundёrligjshёm kundёr njё grupi apo njё individi bazuar nё njё paragjykim pёr identitetin e tyre tё perceptuar.  GJUHA E URREJTJES ёshtё njё shprehje negative – pёr njё individ a grup – shpeshherё e baz … Continue reading LIDHJA E KONCEPTEVE

 

NJЁ PЁRKUFIZIM PЁR GJUHЁN E URREJTJES

 

Rrallёherё ёshtё gjuha e urrejtjes njё shqetёsim bardh e zi. Opinionet ndryshojnё pёrsa i pёrket si duhet klasifikuar ajo dhe çfarё duhet tё bёjmё lidhur me tё. Pjesёrisht, arsyeja e ekzistencёs sё opinioneve tё ndryshme ёshtё se pjesa mё e madhe e nje … Continue reading NJЁ PЁRKUFIZIM PЁR GJUHЁN E URREJTJES

 

CFARE MUND TE BEJNE TE RINJTE PER GJUHEN KUNDER URREJTJES?

 

Ekzistojnё shumё mё tepёr rrugё tё mundshme pёr tё kontribuar nё fushatё sesa kёto qё renditen mё poshtё. Nё kёtё Manual, nё fund tё veprimtarive pёrfshihen disa sugjerime tё mёtejshme si “Ide pёr veprim”. Kjo ёshtё njё listё e shkurtёr pёr t’i afruar … Continue reading CFARE MUND TE BEJNE TE RINJTE PER GJUHEN KUNDER URREJTJES?

 

QASJA E GJUHES SE URREJTJES PERMES INTERNETIT

 

Zhvillimi i internetit u hapi rrugё mundёsive tё shumta pёr ndёrveprim mes njerёzve. Interneti, teorikisht, na ka dhёnё mundёsinё pёr tё komunikuar thuajse me çdo person tjetёr nё botё; madje, teorikisht, ai ka bёrё tё mundur qё njё mendim nё njё dhomё … Continue reading QASJA E GJUHES SE URREJTJES PERMES INTERNETIT