LIDHJA E KONCEPTEVE

KRIMI PЁR SHKAK TЁ URREJTJES ёshtё njё akt i kundёrligjshёm kundёr njё grupi apo njё individi bazuar nё njё paragjykim pёr identitetin e tyre tё perceptuar. 

GJUHA E URREJTJES ёshtё njё shprehje negative – pёr njё individ a grup – shpeshherё e bazuar Nё paragjykim, qё pёrhap, nxit, shkakton apo justifikon urrejtje raciale dhe intolerancё. Raste tё veçanta mund tё jenё ose jo krim nё varёsi tё ligjeve tё vendit dhe kontekstit tё gjuhёs.

 DISKRIMINIMI ёshtё trajtim i padrejtё qё vjen si rezultat i njё paragjykimi, pёrfshirё paragjykimin jo-racial.

 RACIZMI ёshtё njё paragjykimi bazuar nё idenё e “racёs” apo etnisё ose njё tipari tjetёr tё lidhur me kёto, qё, shpeshherё, sjell si rezultat qё dikush trajtohet padrejtёsisht. 

PARAGJYKIMI ёshtё njё pёrgjithёsim qё pёrmban njё gjykim qё, zakonisht, ёshtё Negativ pёr njerёz apo grupe tё tjera sociale. 

STEREOTIPAT janё pёrgjithёsime pёr grupe tё tjera njerёzish, qё mund tё pёrmbajnё ose jo gjykime.