Sesion informues në Tiranë (2)

Data 08 Korrik 2021

Sërish në Tiranë me rininë dhe për rininë në implementimin e “Fol kundër gjuhës së urrejtjes”.

15 të rinj nga kryeqyteti morën pjesë në workshop-in kreativ referuar gjuhës së urrejtjes në të cilin u diskutuan shkaqet se përse ndodh ky fenomen  dhe pasojat që rrjedhin prej tij. Gjithashtu, u theksuan dhe menyrat se si mund të luftojnë ata vetë gjuhën e urrejtjes. 

Mjediset e Fakultetit Histori-Filologji mirëpritën pjesëmarrësit dhe trajnerët e organizatës sonë, të cilët me anë të metodave të edukimit jo formal, u dhanë të rinjve role në ushtrimin simulues të zhvilluar. Qëllimi i këtij ushtrimi ishte rritja e empatisë së pjesëmarrësve ndaj personave që cënohen nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes. 

“Ushtrimi me rolet e ndryshme më bëri të mendoj më thellë për disa gabime që mund të kem bërë dhe unë. Nuk e dija që kisha përdorur gjuhë urrejtje” – u shpreh një prej pjesëmarrësve të workshop-it.

Falenderojmë shumë znj. Enkeleda Hamzaj Ledi Hamzaj – Drejtoreshë e Agjencisë së Rinisë në Bashkinë Tiranë për bashkëpunimin në organizimin e këtij aktiviteti.

Ky projekt është mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës si pjesë  e “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022″.

Gjithashtu ky event bashkëfinancohet nga projekti “Shqipëria e barabartë”, i cili  zbatohet nga Open Mind Spectrum Albania  dhe Përtej Barrierave me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA në Tiranë U.S. Embassy-Tirana.