TRAJTIMI I PARAGJYKIMIT APO I GJUHЁS SЁ URREJTJES QЁ EKZISTON TASHMЁ NЁ INTERNET

  • Redaktoni artikuj tё“Wikipedia”-s apo faqe tё tjera me pёrmbajtje falas qё japin informacion tё papёrshtatshёm ose tё rremё pёr grupet rёndom objekt i gjuhёs sё urrejtjes
  • Postoni komente nё faqe me pёrmbajtje tё pasaktё, tё anshme apo raciste. Dёrgojuni autorёve pyetje ose ankesa pёr postime qё tregojnё intolerancё ose racizёm.
  • Merruni me individё qё pёrdorin gjuhё abuzive: pёrpiquni qё t’u tregoni ndikimin e sjelljes sё tyre tek tё tjerёt.
  • Nxitini tё tjerёt qё t’i shpёrfillin “grepat” nёse kanё tё bёjnё me sjellje abuzive.
  • Pёrdorni mekanizma raportimi apo procese ankimimi pёrmes internetit pёr t’i paralajmёruar pronarёt e grupeve tё faqeve tё internetit lidhur me shembuj tё gjuhёs sё urrejtjes.
  • Denonconi raste tё gjuhёs sё urrejtjes nёpёrmjet sistemeve kombёtare tё denoncimit apo nёpёrmjet rrjeteve mediatike nё fjalё.
  • Denonconi raste tё gjuhёs sё urrejtjes tek moderatorёt duke pёrdorur mekanizma tё raportimit pёrmes internetit.
  • Denonconi shembuj tё gjuhёs sё urrejtjes tek organizatat qё merren me kёtё problem – apo te “Hate Speech Watch”.
  • Bojkotoni grupet e faqeve tё internetit pёr urrejtjen – dhe bёjuni thirrje tё tjerёve qё tё veprojnё kёshtu.

Marrё nga ( https://rm.coe.int/albanian-bookmarks-translation-2019-final/1680a1c7f5)